Tabletop Beer Dispensers

Cool, fresh beer...right at the table

Strana 3

Strana 3 ...

Tento text sa definuje v administrácii - Define Pages Editor, ktorý nájdete v Tools.

Môžete použiť na čé budete chcieť, prípadne previazať s ostatnými stránkami.

Tento súbor nájdete v /languages/czech/html_includes/classic/

POZNÁMKA: Vždy zálohujte súbory v /languages/czech/html_includes/your_template


online pharmacy